POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

AVÍS LEGAL

A conseqüència de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, informem que la página web a la que ha accedit és propietat de La Casa de Colònies ‘Aiguaviva’

La Casa de Colònies ‘Aiguaviva’ és propietat de l’Església Evangèlica de Catalunya, i es troba gestionada per l’Associació sense ànim de lucre El Far, Servei Social Protestant, domiciliada al Carrer els Pirineus, núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet, amb NIF: G61095006, i enregistrada amb el núm. 18.312 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol consulta o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a aiguaviva@elfarsocial.cat o al telèfon 93 386 10 48.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina web és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació de la totalitat dels preceptes que consten al present avís legal sense cap mena de reserves. En el supòsit que no estiguin d’acord amb les mateixes li demanem que s’abstingui d’utilitzar aquest portal i fer un ús il·lícit del mateix.

Mitjançant la nostra web oferim informació del nostres productes, notícies relacionades amb nosaltres i altra informació que considerem que pot ser del seu interès.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra web i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts que oferim, tot això de manera unilateral i sense preavís. Casa de Colònies ‘Aigua Viva’ es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense preavís, ja sigui per motius de seguretat, de control, manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no és necessària la subscripció prèvia o registre. Tot i això, per l’ús de determinats apartats de la nostra web és necessària la introducció de determinades dades. En aquests casos estarà perfectament indicat en cada moment dels procediments a seguir per a dur a terme el corresponent registre.

L’usuari que accedeixi a la nostra web es compromet a respectar les lleis, les normes d’ordre públic i les condicions fixades en aquest avís. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es poguessin causar a tercers o a la nostra organització per la seva conducta indeguda o negligent.

L’usuari té prohibit de manera expressa la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta web mitjançant procediments diferents als estipulats en aquest avís legal i en el seu cas a les condicions particulars que existissin en determinats serveis.

Degut a la impossibilitat de control en relació a la informació, continguts i serveis que ofereixin altres webs a través d’enllaços, comuniquem que Casa de Colònies ‘Aigua Viva’, queda exempta de qualsevol responsabilitat de danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui derivar-se de l’ús per part de l’usuari de les pàgines web descrites alienes a la nostra organització.

L’exostència d’enllaços a webs alienes a les nostres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de Casa de Colònies ‘Aigua Viva’ dels seus continguts o serveis.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

FINALITATS

Les finalitats de les dades poden variar segons de la seva font d’origen.

Dades recollides a través del formulari de contacte:

Les dades enviades per aquest formulari tindran única i exclusivament la finalitat de gestionar la seva incidència o consulta comprometent-se a què les dades que consigni al formulari siguin fidedignes, correctes i actuals. Pot modificar les dades enviant un correu electrònic a aiguaviva@elfarsocial.cat o enviant una carta per correu ordinari a Carrer els Pirineus, núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet.

Dades recollides a través del formulari d’obertura de nous clients:

Les dades enviades per aquest formulari tindran finalitat comercial, gestió administrativa, comptable i fiscal. Pot modificar les seves dades enviant un correu electrònic a aiguaviva@elfarsocial.cat o enviant una carta per correu ordinari a Carrer els Pirineus, núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet.

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial entre ambdues parts i mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seran conservades conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dreta a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dreta a oposar-se al tractament.
Dreta a la portabilitat de les dades.
Dreta a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dreta a obtenir confirmació sobre si a Casa de Colònies ‘Aigua Viva’ estem tractant dades personals que el pugui concernir o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si calgués, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació personal, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Casa de Colònies ‘Aigua Viva’ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a aiguaviva@elfarsocial.cat o enviant una carta postal a Carrer els Pirineus, núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d’identificació
Codis i claus d’identificació
Direccions postals o electròniques
Informació comercial
Dades econòmiques
No es tracten dades especialment protegides.