PREGUNTES FREQÜENTS

RESERVA

A quina hora podem accedir a la casa el primer dia?

A partir de les 11:00h

A quina hora s’ha de deixar la casa?

Com a molt tard a les 16:00h.

Quan queda totalment reservada la casa de colònies?

La casa no es considera reservada en ferm fins que el grup no ha fet la corresponent provisió de fons que esta fitxat en el 30% del preu total de l’estada.

Es poden visitar les instal·lacions abans de reservar?

El grup contractat té el dret d’inspeccionar la casa prèviament a la signatura del contracte. S’acordarà data i hora amb el responsable de gestió de la casa de colònies.

Quina és la data límit per comunicar els inscrits i realitzar el pagament?

El nombre total de places reservades s’ha de notificar al responsable de la casa de colònies 4 dies abans de l’inici de l’activitat.
El pagament total s’ha de fer 24 hores abans de l’inici de l’estada.

És obligatori desemborsar 500€ en concepte de fiança.. Sinó s’ha produït cap desperfecte a la casa es retornaran els 500€ el dia següent d’haver finalitzat l’estada i haver comprovat l’estat de la casa.

MATERIALS I ESPAIS

La sala audiovisual disposa d’ordinador?

La casa de colònies posa a disposició del grup el projector, altaveus i micròfons a la sala d’activitats. El grup que vulgui fer servir la sala com audiovisual ha de portar ordinador.

Quin material es cedeix al grup durant l’estada a la casa de colònies?

Si el grup ho sol·licita es deixa a la seva disposició: taules i cadires per a fer activitats grupals/tallers.
La casa també disposa de dos raquetes de ping pong que cedeix als grups que vulguin fer servir la mesa de ping-pong.
El material per a la realització d’activitats esportives, tallers, etc.. que organitzi el grup va a càrrec dels responsables del grup que contracta la casa de colònies. La casa no disposa de pilotes de futbol, bàsquet, etc…

Es pot fumar a les instal·lacions?

No està permès fumar dins de les instal·lacions de la casa de colònies. Es prega la màxima cura i prudència perquè és perillós deixar cigarretes enceses o mal apagades a l’exterior.

Es pot consumir alcohol o substàncies tòxiques?

No està permet consumir substàncies tòxiques ni alcohol abusivament a la casa de colònies.

Cal portar llençols?

La casa no disposa de llençols ni fundes de coixins. Cada usuari és responsable de portar-los. També es recomanable sac de dormir.
Disposem de manta que es posarà a disposició de les persones que ho sol·licitin.

Es pot decorar la casa?

Sí, però no es permet clavar claus ni utilitzar coles que puguin deixar senyal o malmetre el mobiliari o parets. Tota la decoració penjada pel grup haurà de ser retirada en el moment d’abandonar la casa. Si es produeix algun desperfecte es descomptarà de la fiança.

Està permès l’estada d’animals?

No.

Neteja de la casa.

Cada grup és responsable de tenir cura de les instal·lacions que utilitza. A més, el grup que ocupa la casa durant l’estada haurà de mantenir la casa neta durant la seva estada: lavabos, menjador, habitacions, sales, etc… I deixar la casa recollida a l’hora de marxar

Es pot modificar el mobiliari de les habitacions?

Està totalment prohibit moure els llits, matalassos, mobiliari. Cada cosa té el seu lloc i està situat complint la normativa vigent.

PENSIÓ COMPLETA

Que hem de fer si hi ha persones del grup amb al·lèrgies o intoleràncies?

El grup ha de notificar al responsable de la casa de colònies (en el moment de sol·licitar el servei de cuina) l’existència de persones amb intoleràncies, una setmana abans de l’inici de l’estada, per a fer la compra adequada a les necessitats de les persones que presentin alguna intolerància.

Quins són els horaris del servei de cuina?

Els àpats s’oferiran: 9:00 esmorzar; 14:00 dinar; 17:30 berenar i 21:00 sopar. Es possible flexibilitzar l’horari amb previ avís a l’estada per comunicar-lo a l’equip de cuina.
El servei de cuina posarà a disposició del grup l’àpat al carro perquè el grup s’encarregui de servir-lo entre els usuaris.

Excursions i Pic-Nic

Si el grup té planificat realitzar excursions s’ha de notificar amb 48 hores d’antelació al servei de cuina per a preparar pic-nic.

DRET A CUINA

 

El grup que sol·licita dret a cuina es fa responsable de gestionar llurs àpats, fer un ús adequat dels estris de cuina, rentavaixelles, forn, etc.
El grup assumeix la total responsabilitat de complir la normativa sanitària, la de realització d’autocontrols legals (mostreig, temperatures aliments, neveres, congeladors, etc.) que s’han de realitzar durant els casal d’estiu, campaments, etc. La Casa de Colònies s’eximeix de qualsevol responsabilitat de caire sanitari no complerta per part del grup que contracta la casa amb dret a cuina.