Pagaments online

 

Pagament mitjançant targetes bancàries

Atenció! Només realitzeu aquesta operació si heu rebut un correu electrònic on s’indica que podeu realitzar el pagament.

Quan realitzeu el pagament amb targeta bancària, heu d’indicar les següents dades:

 Referència/concepte: [el número de reserva que us hem donat]
 Import euros: [l’import exacte que us hem indicat]

El TPV virtual correspon a l’entitat bancària ‘La Caixa’.
No cal que ens envieu cap justificant del pagament; nosaltres realitzarem la seva verificació.

[ Iniciar pagament ]